przejdź do menu głównego przejdź do treści przejdź do wyszukiwarki

GABINET MEDYCYNY SZKOLNEJ

Do podstawowych zadań Gabinetu medycyny szkolnej należy:

  • planowanie i realizowanie opieki nad uczniami na terenie placówek oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Wierzbica 
  • udział w programowaniu i projektowaniu zajęć z edukacji zdrowotnej w placówkach oświatowych
  • promocja zachowań prozdrowotnych, oraz działań na rzecz zachowania zdrowia i zapobiegania wypadkom i urazom,
  • prowadzenie wywiadów środowiskowych,
  • wykonywanie testów przesiewowych oraz organizowanie badan bilansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia, wypadkach i urazach.