przejdź do menu głównego przejdź do treści przejdź do wyszukiwarki

LEKARZ POZ

Do podstawowych zadań Gabinetu lekarza POZ należy wykonywanie świadczeń medycznych określonych w zakresie czynności lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a w szczególności:

  • przeprowadzenie badania przedmiotowego i podmiotowego świadczeniobiorcy
  • planowanie i uzgodnienie ze świadczeniobiorcą postępowania terapeutycznego, stosownie do jego problemów zdrowotnych oraz zgodnie z aktualną wiedzą medyczną
  • planowanie i uzgodnienie ze świadczeniobiorcą działań edukacyjnych mających na celu ograniczenie lub wyeliminowanie stanu będącego przyczyną choroby świadczeniobiorcy
  • zlecanie i monitorowanie leczenia farmakologicznego
  • kierowanie świadczeniobiorcy celem wykonania zabiegów i procedur medycznych do innych świadczeniodawców
  • kierowanie świadczeniobiorców na konsultacje specjalistyczne w celu dalszej diagnostyki i leczenia w sytuacji kiedy uzna to za konieczne
  • kierowanie do oddziałów lecznictwa stacjonarnego, a także do zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, opiekuńczo-leczniczych
  • kierowanie na leczenie uzdrowiskowe
  • orzekanie o czasowej niezdolności do pracy zgodnie z odrębnymi przepisami-zlecanie transportu sanitarnego
Godziny przyjęć
poniedziałek – piątek 8:00 -18:00 (w tym wizyty domowe)