przejdź do menu głównego przejdź do treści przejdź do wyszukiwarki

GABINET MEDYCYNY PRACY

  • Lekarz uprawniony do badań lekarskich pracowników na podstawie stosownych przepisów o medycynie pracy
  • Lekarz uprawniony do badań lekarskich kandydatów na kierowców i kierowców, na podstawie stosownych przepisów
  • ielęgniarka medycyny pracy lub/i pielęgniarka praktyki

Gabinet medycyny pracy

  • sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zatrudnionymi w przedsiębiorstwie, z którymi zakład zawarł stosowną umowę,
  • wykonywanie badań lekarskich wstępnych, okresowych, kontrolnych i końcowych u pracowników, kierowanych przez ich pracodawców,
  • wykonywanie badań lekarskich kierowców i kandydatów na kierowców,
  • współpraca z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzami specjalistami, pielęgniarką medycyny pracy,
  • współpraca z instytucjami powołanymi do orzekania w sprawie chorób zawodowych.